Meny

Title

Varför

Det finns ett stort intresse för kravhantering i de flesta organisationer. Trots detta har kravhanteringen svårt att vinna gehör och bryta ny terräng i verksamheten.
En workshop kring krav kan vara ett första steg för att genomlysa behoven i er organisation.

Vad gör jag?

När det gäller kravhantering täcker jag in alla aspekter från verktyg till processer och informationsflöden. Här kommer ett axplock av tjänster:

  • Agila/Scrum metoder
  • Kravprioriteringar/RAM-modellen
  • Assessment 
  • Mentorskap
  • Informationsmodeller
Därför

En workshop kring krav sätter fokus på kravhantering med hjälp av Requirement Abstraction Model (RAM) och försöker ge enkla tips för hur RAM-modellen kan sjösättas i din organisation. Ökad medvetenhet och kunskap om krav gör kravhanteringen mer operativ i arbetet. Dessutom finns flera effektivitetsvinster att hämta hem genom införandet av RAM-modellen.

Vad får du?

Nöjda kunder är min ledstjärna. Jag försöker alltid ha en dialog med kunden/beställaren inför ett uppdrag. Detta för att säkerställa kundens förväntningar på leveransen. Min ambition är att leverera ett resultat som maximerar kundnyttan och därmed skapar värden i organisationen.

Reflektion är en av hörnstenarna i min arbetsmetodik. Varje uppdrag avslutas med dokumentation och uppföljning.

 

StartTjänster / PaketMin filosofiKontaktPartnersReferenser